Frågor och svar - Långivare

Frågor och svar för dig som lånar ut pengar.

Utlåning sker från det konto som heter Lånekonto. Genom att flytta över pengarna till Likvidkonto så säkerställer du att pengarna inte lånas ut.

Till lånekontot sker också betalning av amortering och ränta från de lån du är långivare i. För att inte de ska återinvesteras i lån så behöver du justera dina inställningar för exponering till noll.

Nästa steg är sedan att flytta över pengarna från Lånekontot till Likvidkontot, därifrån sker aldrig någon utlåning. När du sen vill återuppta din utlåning så är det bara att justera tillbaka inställningarna och se till att det finns pengar på Lånekontot.

Hos Untie behöver du inte själv bevaka och se till så dina pengar investeras utan det sker automatiskt. Så snart du fört över pengar till Lånekontot så kommer det att lånas ut och du har påbörjat din investering.
Det beror på flera saker. Dels hur stor del av de pengar du satt in som är utlånade och dels vad snitträntan är på de lån som du deltar i.
Att vara med och låna ut pengar är förknippat med en risk. Det är inte garanterat att du får tillbaka dina utlånade pengar. För att minimera riskerna så sprider vi ut dina investeringar på flera olika lån och det sker med automatik. I samband med att du registrerar dig så får du välja hur mycket du vill investera per lån för att du skall kunna styra din risk.
Om en låntagare inte betalar i tid så skickas det en påminnelse och därefter ett inkassokrav. Skulle låntagaren därefter inte betala sitt lån så går ärendet vidare till Kronofogden. Vi hanterar hela denna process åt dig.

Absolut, om du går in på din Profil kan du välja om du vill investera i privatlån eller om du inte vill återinvestera pengarna.

Så länge du har kryssat i att du vill investera i privatlån och pengarna inte flyttas från Lånekontot så kommer de allokeras vid nya lån. Du får då en "ränta på ränta" effekt.

För att komma igång så registrerar du ett konto hos oss därefter kan du föra över pengar till ditt Untiekonto. När det är klart så kommer dina pengar att allokeras till olika lån och du kan följa din investering som inloggad på www.untie.se.
Ja, det ska du göra. För privatpersoner håller vi inne med en preliminärskatt om 30% på de erhållna räntorna. Detta rapporterar vi sen årligen till Skatteverket, du behöver alltså inte själv göra något. För företag så finns det en möjlighet att exportera SIE-filer och importera i din bokföring, intäkterna kommer med i den vanliga redovisningen och skatt betalas på företagets resultat.

Som långivare betalar du 30% skatt på din avkastning. De 30% av ränteintäkterna som Untie tar ut som avgift tas direkt från kredittagaren och beskattas inte av dig som långivare.

Ränta och amortering betalas ut till ditt Untie-konto (om du inte har begärt utbetalning till annat konto) i samband med att låntagaren betalar sina fakturor.
Nej, vi är ingen bank och har därför ingen insättningsgaranti. Däremot så är våra medlemmars insatta pengar alltid avskilda från företagets enskilda pengar, på det viset är de skyddade om Untie AB skulle gå i konkurs.
Du betalar inga avgifter för att vara medlem eller ha ett Untiekonto. I samband med att dina investeringar börjar ge avkastning så får vi betalt, vår ersättning om 30% av den inbetalda räntan dras av innan du ser pengarna på ditt konto. Det du får in där är din avkastning. Vår betalning hänger alltså ihop med din avkastning, vi får endast betalt om du får det.