Räkneexempel

Hur kan du tjäna pengar på lån?

Räkneexempel är sällan roliga, därför har vi försökt hålla det så simpelt som möjligt.

Här kommer vi förklara räkneexempel på både amortering och ränta. Du kommer få följa både Anna och Kristoffer som har investerat genom Untie.

Det här är Anna. Hon har investerat 2000 kr hos Untie.

Det här är Kristoffer. Han har investerat 1000 kr hos Untie.

Börja investera

Fördelning av inbetald amortering

Hur sker fördelning av amortering mellan investerare?

Amortering fördelas procentuellt mellan investerare beroende på hur mycket de har lånat ut.

Av låntagarens inbetalda faktura får Anna 66,7% av den inbetalda amorteringen då det är procentuellt av vad hon har lånat ut i förhållande till Kristoffer. Anna får alltså 133,4 kr (200 * 0,667) insatt på sitt Untiekonto.

Kristoffer får i sin tur 66,6 kr (200*0,333) insatt på sitt Untie-konto.

Det här är låntagare A. Hans första inbetalda faktura innehåller en amortering på 200 kr samt ränta på 100 kr.

Fördelning av ränta

Hur sker räntefördelningen?

Vid räntefördelningen tar Untie 30% för att täcka kostnader som uppkommer med förmedling av lånen. Det blir totalt sett 30 kr, eftersom 100*0,3 (30%) = 30.

Nu finns det totalt 70 kr kvar i ränta. Denna summa fördelas procentuellt mellan investerarna, Anna och Kristoffer, precis som amorteringen.

Anna får 46,7 kr (70* 0,667) insatt på sitt konto efter räntefördelningen.

Kristoffer får 23,3 kr (70*0,333) insatt på sitt Untiekonto.

Totalt sett har Anna fått en avkastning om 180,1 kr första månaden och Kristoffer har blivit 90 kr rikare.

Börja investera