Så funkar det

Så här fungerar det

Att tjäna mer på ränta än vad räntan är, det är faktiskt inte så konstigt egentligen. Hemligheten är ränta-på-ränta-effekten i kombination med tiden.

Grundidén för en bank är att människor sätter in pengar till en låg ränta, så att banken kan låna ut samma pengar till en högre ränta. Med hjälp av Untie kan du låna ut pengarna själv istället utan att du behöver tänka på det administrativa och juridiska.

Och hos Untie sköter vi dina investeringar genom vår automatiska återinvestering. Så fort en låntagares amorteringar och räntor kommer in på ditt konto lånas de ut igen. Det är så du får ränta-på-ränta. Och du kan självklart välja själv om du vill använda vår automatiska återinvestering eller inte.

Risker med peer-to-peer lån

Untie gör två saker för att begränsa din kreditrisk,
det vill säga risken för att du som utlånare förlorar
din investering.

1) Untie gör kreditkontroller av samma standard som banken gör om du själv ansöker om ett lån, fast utan inblandning av UC.

2) Genom Untie kan du bli ägare av små andelar i många lån. Detta ökar din riskspridning.

Untie beräknar på 1% kreditförlust på dina investerade pengar, vilket är lite mer än de faktiska kreditförluster vi ser bakåt i tiden. Därför kan du som investerare känna dig trygg i att investera hos oss!

Börja investera

1. Registrera dig

Skapa ditt konto. Det är lätt som en plätt och ditt första steg mot en mycket roligare ekonomisk framtid.

2. Sätt in en slant

Minsta belopp att investera är 100 kr. Oavsett om du sparar mycket eller lite kommer du snart ha mer än någonsin. Dina insatta pengar hamnar på ditt likviditetskonto. För att få pengarna utlånade flyttar du över dem till ditt lånekonto. Detta gör du enkelt när du loggar in.

3. Välj investering

Välj i din profil hur många lån du vill investera i. Om du lånar ut mindre summor på fler lån får du en ökad riskspridning. Kreditrisken har historiskt sett varit cirka 1%.

4. Ta en kaffe

Koppla av och låt Untie sköta jobbet genom att automatiskt återinvestera din avkastning. Untie betalar ut din intjänade ränta löpande, till skillnad från andra!

Historisk avkastning

Avkastningen kan variera då den bland annat beror på låntagarnas betalningar och lånens löptid. Investerare ansvarar för kreditrisken och omfattas ej av den statliga insättningsgarantin. Däremot förvaltas våra medlemmars insatta pengar alltid avskilt från Unties enskilda pengar, och på det viset är de skyddade om Untie AB skulle gå i konkurs.

Glädjesiffror

Du betalar inte några avgifter till Untie, men vi tar en bit av din vinst för att täcka våra kostnader. 70 % av avkastningen går till dig.

Riskberäkningen baseras på flera års utlåning från ett av Unties systerbolag. Utlåningen skedde med samma typ av kreditbedömning som Untie använder sig av. Detta skall dock inte tolkas som att en investering hos oss är riskfri. Historisk risknivå och framtida risknivå kan skilja sig åt.

Börja investera

Knepet är ränteperioden

I lånesammanhang är det oftast årsräntan vi tänker på. Men i verkligheten betalar vi ju ränta till banken en gång per månad. Det kanske inte gör någon större skillnad för oss, men det gör stor skillnad för banken. Så fort du betalat din ränta kan nämligen banken sätta pengarna i arbete igen. De får ränta på räntan.

Med Untie får Du inte bara ränta på pengarna utan också ränta-på-ränta-effekt precis som banken! Det är möjligt genom den automatiska återinvesteringen som sköts av Untie.

Bindningstid

När du lånar ut genom Untie äger du små andelar i många lån och därför kan bindningstiden variera mellan 1 - 5 år. Under den här tiden kommer du som investerare få utbetalningar insatta på ditt angivna bankkonto.

Du som investerare får på grund av detta en hög avkastning med ränta-på-ränta-effekt under hela den tid som du har dina investeringar hos oss. Detta är dock under förutsättningen att du inte flyttar pengarna från Lånekontot.

Om du söker en trygg investering utan bindningstid kan vi erbjuda preferensaktier med 7% avkastning per år.