Klagomål

Alla tjänster kan bli bättre, även vår. Har du några synpunkter på oss, vår sajt eller vår verksamhet: Hör av dig! 

Vill du framföra ett formellt klagomål, kontakta oss enligt nedan. Beskriv ditt ärende så ingående som möjligt och bifoga gärna dokumentation om sådan finns. Vi återkommer så snart vi kan, men i komplicerade fall kan det ta upp till 14 dagar. Oftast går det dock betydligt snabbare.
Skulle du därefter ändå inte vara nöjd bör du kontakta klagomålsansvarige på Untie. Skicka då ett brev till:

Untie Group AB
Att. Klagomålsansvarig
Hertig Johans Gata 6
541 30 Skövde

Även då är det bra om du beskriver ditt ärende så ingående som möjligt och bifogar eventuell dokumentation. 

Är du därefter fortfarande inte nöjd, så kan du vända dig till någon av följande myndigheter:

Allmänna reklamationsnämnden
European Consumer Centres ECC
Konsument Europa
Allmän domstol för prövning


www.konsumenternas.se kan du få kostnadsfri konsumentvägledning.