Preferensaktier

Investera i preferensaktier genom vårt bolag Untie Lending AB.

Få tillgång till samma investeringsmöjlighet som bankerna

Varje gång bankerna lämnar sina resultatrapporter frågar man sig som investerare hur man kan göra samma typer av investeringar.

Nu för första gången gör Untie det möjligt för privatpersoner och företag att få samma avkastning som dessa vinstmaskiner. Hemligheten ligger i att få exponering mot den svenska privatlånemarknaden som ger en fantastisk avkastning i förhållande till risk. Preferensaktien från Untie ger dig just nu denna möjlighet som ett bra komplement till exempelvis investeringar i fonder och aktier.

                             

Alla investeringar är förenade med risk. Enligt UC har Untie Lending AB (publ) "Högsta kreditvärdighet". Läs mer om riskfaktorer under frågor och svar.
”Sigillet är utfärdat av UC AB. Klicka på bilden för information om UC:s Riskklasser.”

Fördelarna för dig som investerare

  • Avkastningen om 7% är stabil och förändras inte.
  • Möjlighet till utdelning till ditt konto varje månad.
  • Investeringen är utan avgifter och helt automatiserad.
  • Lägre skatt på din avkastning än för andra investeringar.
  • Minsta belopp är 2 000 kr (1 st preferensaktie)

Vanliga frågor

Avkastning
Avkastningen 7% och värdet på preferensaktierna är stabila och förändras inte.
Untie Lendings preferensaktie skiljer sig från de som handlas på en börs. Kursen är fixerad och ändras inte med köp och sälj på en marknad. Därmed är också utdelningen fixerad till 7%. Detta passar den som vill ha ett stabilt och jämnt kassaflöde och ett stabilt kapital.
Utdelning
Utdelningen sätts in på ditt konto varje månad.
Varje månad har du möjlighet att få din avkastning utbetald dvs en tolftedel av 7%. Om du investerar 100 000 kr så får du 583 kr per månad i utdelning.
Inga avgifter
Investeringen sker utan avgifter och är helt automatiserad
Vi har automatiserat hela processen från det du registrerat din investering. Inga avgifter och utbetalningar direkt till ditt konto.
Bindningstid
Det finns ingen bindningstid.
Du kan begära inlösen av dina preferensaktier månadsvis. Som investerare ser vi gärna att du har en placeringshorisont på din investering om minst 1 år. Se villkoren för detaljerad beskrivning.
Skatt
Det är lägre skatt på avkastningen än på andra investeringar.
Skatten på utdelning från preferensaktier är lägre än t.ex. ett sparkonto. För privatpersoner är den 25% istället för 30% och för företag 0% istället för 21,6%.
Minimumbelopp
Minsta belopp är 2000 kr dvs. 1 st preferensaktie
Vi vill erbjuda både stora och små sparare den höga avkastningen. Därför är minsta beloppet värdet av en aktie. Automatiseringen gör vår process effektiv, billig och avgiftsfri.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Frågor?